Svim budućim gostima
lovcima i ljubiteljima prirode želimo ugodan boravak i odmor u lovištu, lovačkoj kući i prirodi.


Vrani Kamen i Krivaja


Lovni reviri smješteni su na sjeverozapadnim obroncima Papuka i sjevernim i sjeverozapadnim obroncima Bilogore sa površinom od 8.922 i 2.251 ha. S najnižom kotom od 137 m i najvišom od 863 m spada u lovišta brdskog tipa.

Lovišta su opremljena brojnim zatvorenim visokim čekama, automatskim hranilicama za divlje svinje, remizama kukuruza, zobi, lucerne... što pridonosi vrlo velikom uspjehu u lovu.

Lovozakupnik TM-Lovstvo d.o.o. iz Zagreba u selu Mali Miletinac može vam osigurati smještaj na OPG Volf u kući sa 3 apartmana i 3 sobe za smještaj lovaca i ljubitelja prirode koji se odluče za višednevni lov ili odmor. Tu je i kuhinja koja će vas uvijek spremno dočekati sa lovačkim specijalitetima.

Uz kuću se nalazi gater od 50 ha u kojem su smješteni jeleni lopatari i mufloni, a tu je i ribnjak sa šaranima i amurima koji mogu koristiti naši gosti koji nisu lovci već su došli uživati u netaknutoj prirodi i čistom zraku i odmoru.

Divljač


Po rubnim dijelovima šume nalaze se brojne livade i pašnjaci kao i rijeka Ilova koja protječe nizinskim dijelom lovišta čija je dolina posebno pogodno stanište za ispašu srneće divljači i jelena. Papuk je od davnina poznat po lovovima na divlje svinje, naročito zimi prigonom sa psima pa se mnogi lovci rese kljovama jakih veprova odstreljenih na Papuku.