Divljač


Po rubnim dijelovima šume nalaze se brojne livade i pašnjaci kao i rijeka Ilova koja protječe nizinskim dijelom lovišta čija je dolina posebno pogodno stanište za ispašu srneće divljači i jelena. Papuk je od davnina poznat po lovovima na divlje svinje, naročito zimi prigonom sa psima pa se mnogi lovci rese kljovama jakih veprova odstreljenih na Papuku.