Srnjak

Srnjak: 01.05. – 31.10.

SrnjakSrna je pored divljih svinja najraširenija lovna divljač u našim lovištima „KRIVAJA“ i „VRANI KAMEN“.

Ova lovišta nalaze se u blizini grada Daruvara na sjeverozapadnim obroncim Papuka i sjeveroistočnim obroncima Bilogore sa površinom od 11 173 ha. Teren je pretežito brdskog tipa obrastao stogodišnjim šumama bukve, graba i hrasta koje su po rubnim dijelovima okružene oranicama, livadama i pašnjacima. Sve to je tijekom cijele godine povezano mnogim bisernim potocima, a nizinskim dijelom protječe rijeka Ilova čija dolina je posebno pogodna kao stanište srneće divljači.

Lovišta su opremljena brojnim visokim čekama i zasjedama. Najpogodnije vrijeme za lov srnjaka je početkom svibnja dok vegetacija još nije prebujna ili u srpnju i kolovozu za vrijeme parenja.