Divlja svinja

Divlja svinjaDivlja svinja je najzastupljenija divljač u našim lovištima „VRANI KAMEN“ i „KRIVAJA“. Ova lovišta nalaze se na sjeverozapadnim obroncima Papuka i sjeveroistočnim obroncima Bilogore sa površinom od 11 173 ha.

Teren je pretežito brdskog tipa obrastao stogodišnjim šumama bukve, graba i hrasta kao i mnoštvo enklava crnogorice koje su idealne za obitavanje divljih svinja. Tu su i brojni potoci koji nikad ne presušuju pa su idealni za zadržavanje divljači u ljetnim mjesecima. Obronci Papuka od davnina su poznati po lovovima na divlje svinje pa se mnogi lovci rese kljovama jakih veprova odstreljenih na Papuku.

Lovišta su opremljena brojnim zatvorenim visokim čekama kao i automatskim hranilicama tako da možemo gotovo sa 100% sigurnošću garantirati uspjeh u lovu.