Lovište

Lovni reviri: Vrani Kamen i Krivaja

Lokacija


Lovni reviri „Vrani Kamen“ i „Krivaja“ smješteni su na sjeverozapadnim obroncima Papuka i sjevernim i sjeverozapadnim obroncima Bilogore sa površinom od 8.922 i 2.251 ha.

S najnižom kotom od 137 m i najvišom od 863 m spada u lovišta brdskog tipa. Teren je obrastao stogodišnjim šumama bukve, graba i hrasta te brojnim enklavama crnogorice koja su idealna staništa crne divljači.

Šuma je također ispresijecana brojnim bisernim potocima koji ne presušuju ni za ljetnih mjeseci što je također idealno za obitavanje divljači.

Po rubnim dijelovima šume nalaze se brojne livade i pašnjaci kao i rijeka Ilova koja protječe nizinskim dijelom lovišta čija je dolina posebno pogodno stanište za ispašu srneće divljači i jelena.

Video


 

Dodatni sadržaj


Lovozakupnik TM-Lovstvo d.o.o. iz Zagreba u selu Mali Miletinac može vam osigurati smještaj na OPG Volf u kući sa 3 apartmana i 3 sobe za smještaj lovaca i ljubitelja prirode koji se odluče za višednevni lov ili odmor.

Tu je i kuhinja koja će vas uvijek spremno dočekati sa lovačkim specijalitetima.

Uz kuću se nalazi gater od 50 ha u kojem su smješteni jeleni lopatari i mufloni, a tu je i ribnjak sa šaranima i amurima koji mogu koristiti naši gosti koji nisu lovci već su došli uživati u netaknutoj prirodi i čistom zraku i odmoru.

SVIM BUDUĆIM GOSTIMA LOVCIMA I LJUBITELJIMA PRIRODE ŽELIMO UGODAN BORAVAK I ODMOR U LOVIŠTU, LOVAČKOJ KUĆI I PRIRODI.